Zawiadomienie – wykonanie i montaż bramy wjazdowej

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w związku z niepodpisaniem umowy przez wybranego Wykonawcę na realizację poniższych zadań:

  • nr 67/EN/WSK/2021 na „Wykonanie i montaż bramy wjazdowej przesuwnej/elektrycznej i uliczki oraz części ogrodzenia”
  • nr 68/EN/WSK/2021 na „Montaż dwóch szlabanów przed bramą wjazdową”

zamawiający przeprowadzi rozmowy z kolejnymi oferentami, którzy złożyli oferty na ww. postępowanie.

współpracujemy :