Aktualności

Wizyta klasy patronackiej WKL

cze 2, 2022
Wizyta klasy patronackiej WKL

W dniu wczorajszym gościliśmy w WSK „PZL-KALISZ” S.A. uczniów z klas, które swoim patronatem objęły firmy zrzeszone w Wielkopolskim Klastrze Lotniczym. Działania te przyczyniają się do popularyzacji szkolnictwa zawodowego oraz technicznego wśród uczniów w naszym regionie. Grupa Patronacka Wielkopolskiego Klastra Lotniczego zakłada kształcenie w zawodach elektromechanik, mechatronik i operator obrabiarek skrawających. Uczniowie poznali specyfikę pracy na wydziale montażu silników lotniczych oraz na wydziale mechanicznym. Nasi pracownicy w ciekawy i angażujący sposób opowiedzieli czym dokładnie zajmują się na pracownicy spółki, jakie wymagania i doświadczenie są wymagane na poszczególnych stanowiskach pracy. Dziękujemy za wsparcie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Urząd Miasta Kalisz, Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych.

Wizyta uczniów z Ostrzeszowa w WSK „PZL-KALISZ” S.A.

kw. 13, 2022
Wizyta uczniów z Ostrzeszowa w WSK „PZL-KALISZ” S.A.

W poniedziałek gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół nr. 2 w Ostrzeszowie. Klasa 3 GTM zdobywa wiedzę na kierunku mechatronik/mechanik. Nasi gości mieli okazję zobaczyć Wydział Mechaniczny oraz Wydział Montażu Silników Lotniczych. Już od wielu lat realizujemy tego typu inicjatywy wraz ze szkołami z naszego regionu. Dzięki temu możemy przybliżyć specyfikę pracy w zakładzie produkcyjnym oraz wiążące się z nim obowiązki oraz zasady. Dzięki takiej wizycie uczniowie mogą przekonać się czy właśnie taką drogę swojej kariery zawodowej chcą obrać w przyszłości a nauczyciele, oraz doradcy zawodowi, mają kompleksową wiedzę dotyczącą wymagań na konkretnych stanowiskach pracy.

Nowy prezes WSK „PZL – KALISZ” S.A.

lis 2, 2021
Nowy prezes WSK „PZL – KALISZ” S.A.

20 października 2021 r. Rada Nadzorcza WSK „PZL-KALISZ” S.A. rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki, powołując na nie Jacka Jankowskiego, który przejmie obowiązki od 2 listopada br. Jacek Jankowski ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu oraz studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycznej na kierunku administracja obronna. Od 2021 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych sp. z o.o.W latach 2017-2021 był Prezesem Zarządu Centrum Technologii Bezpieczeństwa sp. z o.o. Od 2016 do 2017 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako Naczelnik Wydziału, odpowiadając za planowanie, tworzenie i wdrażanie procedur bezpieczeństwa oraz reagowanie na sytuacje kryzysowe w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. W latach 2005-2016 związany był z instytucją centralną odpowiedzialną za międzynarodowe zwalczanie terroryzmu oraz bezpieczeństwo polskich placówek dyplomatycznych. Od 2003 do 2005 roku pełnił funkcję Asystenta ds. Działalności Dydaktycznej w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony terytorialnej w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1995-2003…

Międzynarodowy bieg uliczny Ptolemeusza

paź 8, 2021
Międzynarodowy bieg uliczny Ptolemeusza

3 października kolejny raz w Kaliszu odbył się Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza. W tym roku zmieniona trasa wymagała od biegaczy o wiele więcej siły i determinacji. Drużyna pracowników WSK „PZL-KALISZ” S.A. jak zwykle nie zawiodła. 15 osób stawiło się na starcie biegu i dumnie reprezentowało spółkę. Najszybszy z naszej drużyny okazał się Pan Zbigniew Szkudlarek, któremu ogromnie gratulujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się ponownie na trasie Biegu Ptolemeusza. Dziękujemy za Wasz udział!

współpracujemy :