Informacje o spółce

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – KALISZ” S. A. w Kaliszu, posiada, na podstawie Zezwolenia wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, pracownię rentgenowską do celów badań nieniszczących.
Pracownia nie stanowi zagrożenia dla środowiska zewnętrznego i populacji.

współpracujemy :