Laboratorium

Na terenie spółki znajduje się również Pracownia badań metalograficznych i wytrzymałościowych, która oferuje:

  • Pomiar twardości metodą Rockwella i Vickersa
  • Oznaczanie głębokości warstw powierzchniowych
  • Badania mikrostruktury wyrobów stalowych i żeliwnych
  • Badanie udarności i wytrzymałościowe

Pracownia badań rentgenowskich

  • Pracownia analiz chemicznych
  • Badanie korozyjności w obojętnej mgle solnej i w wysokiej wilgotności
  • Oznaczanie zawartości węgla i siarki
  • Pomiar podstawowych wielkości fizyko-chemicznych
  • Oznaczanie lepkości kinetycznej naft, zawiesin magnetycznych

Kontakt z działem:

tel. 62 504 62 00

    Formularz kontaktowy

    * pola wymagane

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności w celu otrzymania odpowiedzi na przesłany formularz.

    współpracujemy :