Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W WYTWÓRNI SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL-KALISZ” S.A.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A., adres siedziby: ul Częstochowska 140, 62-800 Kalisz, zwana dalej „Spółką”;
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej rodo@wsk.kalisz.pl lub telefonicznie tel: +48 62 504 62 06
 3. Zgromadzone przez Spółkę dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą, w zakresie związanym wyłącznie z prowadzoną działalnością Spółki.
 4. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Odbiorcą danych osobowych mogą być osoby i podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych;
 6. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej;
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
 8. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
 9. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
 10. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

I. Definicje podstawowe

 1. Cookies – Cookies to niewielkie ?pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
 2. Strona www – oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator – oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę wwwindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
  • Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
 3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
 5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

III. Cel stosowania Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
  • Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
  • Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
 2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

IV. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystująć do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.

współpracujemy :