Polityka Jakości

Podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością WSK „PZL-KALISZ”S.A. jest udokumentowana Polityka Jakości, której założenia wynikają z ciągłej potrzeby doskonalenia Systemu Jakości oraz wdrażania wyrobów o coraz wyższych wymaganiach jakościowych. Realizacja tych wymagań, to sposób i metoda na umocnienie pozycji WSK „PZL-KALISZ”S.A. wśród czołowych przedstawicieli branży lotniczej.

Potwierdzeniem prawidłowego działania przyjętego systemu są uzyskane Certyfikaty dla:

 • tłokowych silników lotniczych – Certyfikaty Typu wydane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), FEE, MAK, Chiny i inne krajowe nadzory lotnicze.
 • Systemy Zarządzania Jakością według wymagań poniższych norm i przepisów:
  • normy ISO 9001 przyznanym przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania 1999 roku,
  • normy AS 9100 przyznanym przez Bureau Veritas Certyfication w 2009 roku,
  • przepisów lotniczych:
  • PART – 145 na naprawę silników lotniczych przyznanym przez Urząd lotnictwa Cywilnego w 2000 roku,
  • PART – 21”G” na produkcję silników lotniczych przyznanym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w 2001 roku,
  • PART – 21”B” na zarządzanie procesem projektowania i certyfikacji silników lotniczych przyznanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego w 2005 roku,
  • publikacji standaryzacyjnej AQAP – 2110 dotyczącej wymagań zapewnienia jakości NATO przyznanym przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania w 2002 roku,
  • Procesy specjalne według programu NADCAP.

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA – pobierz
WARUNKI JAKOŚCIOWE – pobierz

współpracujemy :