Dane spółki

WSK „PZL-KALISZ” S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
„PZL-KALISZ” S.A.
ul Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
tel. 62 504 61 00 (centrala)
fax 62 503 24 33
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl
Dział Marketingu: marketing@wsk.kalisz.pl

WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL – KALISZ” S.A.

ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
NIP: PL6180042077
REGON: 250658668
Kapitał zakładowy Spółki: 65 849 450 PLN
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000071223

BANK PEKAO S.A. I Oddział w Kaliszu
02 1240 2946 1111 0000 2873 3290

Informacje o spółce

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – KALISZ” S. A. w Kaliszu, posiada, na podstawie Zezwolenia wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, pracownię rentgenowską do celów badań nieniszczących. Pracownia nie stanowi zagrożenia dla środowiska zewnętrznego i populacji.

współpracujemy :