Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Obsługa posprzedażowa

AI-14 RA

  Zestawienie biuletynów silnika AI-14 RA i AI-14 RC
LP Nr biuletynu Rok wydania Dotyczy
1

2

3 4
1 576/Eks/65 1965 Wymiany pionowego wałka napedu agregatów nr 14.211.17 w silnikach AI-14R 6 serii o nr od K602406 do K602410, od K602412 do K602414, od K602416 do K602423, od K602525 do K602527, od K602529 do K602535, od K603501 do K603502, od K603504 do K603507, K601355, K601376, JC3119.
2 607/Eks/65 1965 Gazników K-14A i K-14BP na silnikach AI-14R serii 3 i 6 polskiej produkcji. Okresowe smarowanie połaczenia przegubowego iglicy dozujacej.
3 711/Eks/67 1967 Silników AI-14R 6 serii od nr K605743 do K605753. Sprawdzenie filtra zbiornika sciekowego oleju na obecność pęknietej sprężyny zapadki korka przedniej czesci wału korbowego.
4 714/Eks/67 1967 Silnika AI-14R 6 serii. Uzupełnienie „Terminarza prac okresowych”.
5 755/Eks/68 1968 Silników AI-14R 6 serii od nr K601201 do K605775. Wymiana wkrętu zabezpieczającego tuleje uszczelniającą reduktor.
6 762/Eks/68 1968 Silnika AI-14R 6 serii z resursem 800 godz. Wymiany uszczelek cylindra w wypadku zaistnienia przecieków.
7 763/Eks/68 1968 Silnika AI-14R serii 6. Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych z podwyższeniem resursu z 600 do 800 godz.
8 809/Eks/14 1969 Silnika AI-14R 6 serii. Przystosowanie silnika do pracy na benzynie etylizowanej przez zamiane zaworów.
9 846/Eks/69 1969 Wprowadzenia zmian w dokumentacji towarzyszacej silnika AI-14R serii 6 wersji 800 godzinnej od nr K6802948 i AI-14RA od nr KA801901 w związku z przystosowaniem silników do podłączenia płatowcowej instalacji wtrysku wody.
10 882/Inf/69 1969 Silnik AI-14R serii 6 i AI-14RA. Umasienia iskrowników w procesie konserwacji i dekonserwacji poza płatowcem.
11 946/Inf/70 1970 Wprowadzenia zmian w dokumentacji towarzyszącej silnika AI-14R i AI-14RA.
12 978/Inf/71 1971 Silników AI-14RA. Przedłużenia okresu pracy silników do I-go remontu przy ich eksploatacji na oleju Aeroshell W100.
13 1116/Inf/72 1972 Silników AI-14R 6 serii i AI-14RA. Zmiany aktualizujące w dokumentacji towarzyszacej silnika.
14 1256/Eks/73 1973 Silnik AI-14RA i AI-14R 6 serii. Zezwolenia na stosowanie w eksploatacji silników AI-14RA paliwa etylizowanego firmy Shell, Grade 100/130 wg D. Eng. RD 2485 oraz przystosowania silnika AI-14R 6 serii do pracy na paliwach etylizowanych.
15 1288/Inf/74 1974 Silnik AI-14R serii 6 i AI-14RA. Wprowadzenie do dokumentacji towarzyszacej silnika AI-14R serii 6 i AI-14RA czynnosci
przemywania siatek odpowietrzników oraz zmiane schematu połaczenia przewodów zapłonowych do tarczy rozdzielczej iskrownika M-9.
16 1527/Inf/75 1975 Silnik AI-14R serii 6 i AI-14RA. Uaktualnienia dokumentacji towarzyszacej silnika AI-14R serii 6 i AI-14RA.
17 1586/Inf/77 1977 Wprowadzenie zmian do dokumentacji eksploatacyjnej silnika AI-14RA w związku z zastosowaniem sprężarki tłokowej typu AK-50F.
18 1683/Inf/77 1977 Wprowadzenia zmian do dokumentacji eksploatacyjnej silnika AI-14RA i AI-14RC w związku z aktualnie montowaną końcówką doprowadzenia oleju do pompy i zastosowaniem kołkowego sprzęgła przeciążeniowego napędu sprężarki tłokowej AK-50P.
19 1694/IK/78 1978 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników AI-14RA w 1977 r.
20 1844/Inf/80 1980 Ujednolicenia okresów międzynaprawczych silnika AI-14RA i AI-14RC.
21 1865/Inf/80 1980 Aktualizacji dokumentacji towarzyszącej silnika AI-14RA i AI-14RC.
22 1949/Inf/80 1980 Uaktualnienia dokumentacji towarzyszącej silnika AI-14RA i AI-14RC.
23 1966/R/81 1981 Zmian w instrukcji napraw głównych silnika AI-14RA.
24 1969/Eks/81 1981 Uaktualnienia dokumentacji towarzyszącej silnika AI-14RA i AI-14RC.
25 1980/E/81 1981 Zmian w instrukcji użytkowania silnika lotniczego AI-14RA i AI-14RC.
26 11/IK/82 1982 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników Ai-14RA w latach 1978 ÷ 1981.
27 27/E/83 1983 Wprowadzenia zmodernizowanego typu iskrownika M-9F na wyposażenie silnika AI-14RA i AI-14RC.
28 Uzupełnienie nr 1
do biuletynu
nr 27/E/83
1984 Rozruchu silników AI-14RA i AI-14RC wyposażonych w iskrowniki M-9F.
29 39/R/84 1984 Zmiany konstrukcyjnej części AK-59901/A i AK-59902 w sprężarkach powietrznych typu AK-50P-12, AK-50M i AK-50M1.
30 41/IK/83 1983 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników AI-14RA w latach 1982 ÷ 1983.
31 50/E/85 1985 Wprowadzenia zestawienia stosowanych olejów smarnych oraz zmian porządkowych z tym związanych do dokumentacji towarzyszącej silnika AI-14RA i AI-14RC.
32 66/IK/88 1988 Zmian konstrukcyjnych wprowadzonych do silników AI-14RA w latach 1984 ÷ 1987.
33 92/E/95 1995 Okresów międzynaprawczych silnika AI-14R i AI-14RA wszystkich jego wersji i odmian oraz okresów międzynaprawczych osprzetu, agregatów stanowiacych wyposażenie silnika.
34 82/R/91 1991 Bieżącej aktualizacji „Instrukcji napraw głównych silnika AI-14RA” dok. nr WT-14A.05.01.
35 95/E/96 1996 Zastosowanie prądnicy GSN-3000M-2 seria –C w silnikach AI-14R zamiast prądnicy GSK-1500M.
36 96/E/96 1996 Wymiany oleju Aeroshell i jego odpowiedników po każdych 300 godz. pracy silników AI-14RA, AI-14RC, AI-14RD, AI-14DF.
37 97/E/96 1996 Wprowadzenie do zestawień stosowanych olejów smarnych gatunków „Philips 66” 25W-60 i Aeroshell W Multigrade 15W-50.
38 99/E/96 1996 Okresów międzynaprawczych silnika AI-14R, AI-14RA wszystkich jego wersji i odmian oraz okresów międzynaprawczych osprzętu stanowiącego wyposażenie silnika.
39 101/E/97 1997 Wprowadzenie do zestawienia stosowanych olejów smarnych gatunku ELF Aviation Engine oil AD1550 o klasie lepkości SAE 15W50.
40 110/K/2000 2000 Naniesienie do „Instrukcji obsługi” WT-14.04.01K luzów osiowych i luzów w zamkach pierścieni tłokowych podczas wymiany tłoków.
41 118/K/2003 2003 Dopuszczenie oleju LOTOS 100 kod 0-117 PL produkcji Rafinerii Gdanskiej do eksploatacji rodziny silników lotniczych ASz-62IR i AI-14R.
42 121/I/2004 2004 Dopuszczenie benzyny B91/115 zgodnie z GOST 1012/72 produkowanej w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku wg WT-04/OBR PR/ND/60.
43 123/S/2005 2005 Przedłużenia okresu miedzynaprawczego silników AI-14A bedacych w eksploatacji w zależności od ich stanu technicznego.
44 129/S/2006 2006 Dopuszczenie benzyny lotniczej Avgas 91UL produkowanej w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku wg WT-06/OBR PR/PD/66.
45 133/I/2011 2011 Naliczanie czasu pracy silników ASz-62IR i AI-14R
46 134/I/2011 2011 Zmiany Warunków Technicznych dla benzyny lotniczej B 91/115 zgodnej z GOST 1012/72 produkowanej przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku.
47 135/S/2011 2011 Zmiany nazwy benzyny lotniczej bezołowiowej Avgas 91UL produkowanej przez Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. w Płocku.
48 139/I/2012 2012 Prawa używania nazw silników produkcji WSK „PZL - KALISZ” S.A.
49 148/I/2019 2019 Zmiany nazwy firmy z Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A. na Warter Fuels S.A.