ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NZ/WSK/2023 dot. zadania „Przegląd i konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kancelarii Tajnej”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty nr 1/NZ/WSK/2023 dot.: zadania „Przegląd i konserwacja elektronicznych systemów zabezpieczeń w Kancelarii Tajnej”.

współpracujemy :