Zapytanie ofertowe nr 74/EA/WSK/2023, dot. zadania: „Modernizacja linii do anodowania”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty nr 74/EA/WSK/2023 dot.: zadania „Modernizacja linii do anodowania”.

Dokumentacja do pobrania / plik PDF – 11 mb /

Załącznik nr 1 – Formularz oferty / plik Word /

współpracujemy :