Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie instalacji elektrycznej i sieci LAN

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu informuje, że w postępowaniu ofertowym nr 20/EN/WSK/2022 o udzieleniu zamówienia na realizację zadania pt.: „Wykonanie instalacji elektrycznej i sieci LAN” wybrana została oferta firmy:

KOWEL Marcin Kowalczyk, Kaliszpobierz

współpracujemy :