Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego (EA/65/2023)

współpracujemy :