Zapytanie ofertowe nr 64/EA/WSK/2023, dot. zadania: „Wykonanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a, zgodnie z projektem”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty nr 64/EA/WSK/2023 dot. zadania: „Wykonanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a, zgodnie z projektem” oraz zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego (EA/65/2023) dla w/w zadania.

  • Dokumentacja Odgromienie – plik PDF
  • Załacznik nr 1_Formularz oferty – plik Word

współpracujemy :