Zapytanie ofertowe dot. „Wybór firmy w zakresie customizacji i wdrożenia oprogramowania SAP w wersji S4/HANA”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-KALISZ” S.A. zaprasza do złożenia oferty nr 63/EA/WSK/2023 dot.: „Wyboru firmy w zakresie customizacji i wdrożenia oprogramowania SAP w wersji S4/HANA”.

współpracujemy :