Zapytanie ofertowe – wykonanie projektu odgromienia

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibąw Kaliszu informuje, że w postępowaniu nr 10/EN/WSK/2020 z dnia 17.02.2021 roku na „Budowę dwóch linii kablowych SN 15kV z podstacji P6 i P8 do GPZ Piwonice oraz wykonanie po tej samej trasie pętli zasilającej poprzez stację P3 spinającą stacje P6 i P8 linią kablową typu 3x XRUHAKXS 1x 240 mm2 o napięci 15kV”, wybrana została oferta firmy:

ENERGETIK Andrzej Kowalczyk Katarzyna Młynarczyk S.C., Maciszewice 42, 98-235 Błaszki – pobierz plik

współpracujemy :