Dane Teleadresowe
WSK "PZL-KALISZ" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
"PZL-KALISZ" S.A.
ul Częstochowska 140
62-800 Kalisz

tel.  62 504 61 00 (centrala)
fax  62 503 24 33

Dział Sprzedaży: salesdept@wsk.kalisz.pl
Biuro Zarządu: biuro_z@wsk.kalisz.pl

Projekty badawczo-rozwojowe

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

 

             Od grudnia 2013 roku przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. realizowany

jest projekt EPOCA z programu INNOLOT pt. „Urządzenie zasilające i kontrolujące aparaturę pokładową

i naziemną” zgodnie z umową nr INNOLOT/I/1/NCBR/2013 z dnia 18.12.2013r., we współpracy z Partnerami Naukowymi: Politechniką Lubelską, Instytutem Energetyki, Oddział Ceramiki CEREL – Boguchwała.
Projekt dotyczy opracowania innowacyjnego układu zasilania i sterowania lotniczym, tłokowym silnikiem napędowym dużej mocy, w którym zostanie zastosowany elektroniczny układ zapłonu i spalania.


Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu zasilania i sterowania silnikiem lotniczym spowoduje:
• redukcję emisji szkodliwych składników spalin
• zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania samolotu poprzez zastosowanie nowych elementów
układu sterowania oraz zasilania elektrycznego
• zwiększenie konkurencyjności na rynku
• możliwość zastosowania systemu zapłonu i spalania przy modernizacji silników
• możliwość zastosowania konstrukcji lekkiego stosu ogniw paliwowych typu SOFC

 

Planowane zakończenie projektu do 30.11.2017 rok.

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA – „DOTACJE NA INNOWACJE” www.poig.gov.pl

 

Dane teleadresowe do osoby, która udzieli merytorycznej informacji nt. realizowanego projektu:
Bartłomiej Skórzyński 
tel. 62 504 6360
e-mail: bartlomiej.skorzynski@wsk.kalisz.pl