Ewelina Małecka

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty dot. zadania pn. „Opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych”.

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Opracowanie projektu koncepcyjnego instalacji fotowoltaicznej wraz z PZT z układem paneli na terenie Spółki, doborem urządzeń oraz przedstawieniem szacunkowej wyceny robót budowlanych”. więcej

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Wykonanie robót budowlano-  remontowych w zakresie podziału korytarzy na krótsze odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku nr 43a”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty dot. zadania pn. „Wykonanie robót budowlano-  remontowych w zakresie podziału korytarzy na krótsze odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku nr 43a”

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Wykonanie robót budowlano-  remontowych w zakresie podziału korytarzy na krótsze odcinki za pomocą drzwi dymoszczelnych w budynku nr 43a” więcej

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K1 i K6  w budynku 43a”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K1 i K6  w budynku 43a„

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej K1 i K6  w budynku 43a” więcej

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a”

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a”

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn. „Zaprojektowanie instalacji odgromowej w podziale na 3 części, tj. budynek 14/20/43a” więcej

współpracujemy :