Ewelina Małecka

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn.: „Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu”.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.  zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadnia pn. „Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu”. Zapytanie ofertowe – pobierz Formularz oferty – pobierz Informacja dla Wykonawców – pobierz Informacja dla Wykonawców 2 – pobierz Informacja dla Wykonawców 3 – pobierz Informacja dla Wykonawców 4 – …

Zapytanie ofertowe dot. wykonania zadania pn.: „Wykonanie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów składowanych przy ul. Częstochowskiej 140 w Kaliszu”. więcej

współpracujemy :